OVENUNDER

Alle malerierne er malet efter en blanding af landskabsbilleder og fotos af jorden udefra, taget fra Den Internationale Rumstation ISS.

  • Ovenunder Moesgård Strand

  • Ovenunder Bovbjerg Fyr

  • Ovenunder græssende køer

  • Ovenunder træerne

  • Ovenunder Solformørkelse

  • Ovenunder klipperne