THE OVERVIEW EFFECT

The Overview Effect, eller på dansk Overblikseffekten, er et begreb, der beskriver det skift i bevidsthed og perspektiv, som astronauter kan opleve når de ser vores planet udefra.

Med malerierne forsøger jeg at udfordre og fordrejes det vanlige perspektiv og dermed skabe min egen Overblikseffekt.